Dringende hulp nodig?

Leesmateriaal

Vertel het verder - doe mee met de campagne

Hieronder vindt u onze downloads. Print ze uit en hang ze thuis, in uw wachtkamer of op uw werkplek op.

RCEM Button Battery Ingestion Clinical Learning Case

Deze informatie wordt te goeder trouw gepresenteerd en wordt geacht correct te zijn. EPBA, de bij haar aangesloten bedrijven en iedereen die namens EPBA optreedt, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op deze informatie.