Dringende hulp nodig?

Knoopcelbatterijen: buiten bereik, buiten gevaar

Een knoopcelbatterij is een kleine batterij in de vorm van een samengedrukte cilinder met een diameter van 5 tot 25 mm en een hoogte van 1 tot 6 mm. Knoopcellen zien eruit als een knoop of een munt en worden  gebruikt om de vele apparaten die we gebruiken te laten werken. Hun kleine afmetingen en ronde vormen verhogen het risico dat ze per ongeluk worden ingeslikt. Dit kan gevaarlijk zijn en, in het slechtste geval, zelfs een fatale afloop kennen.

De European Portable Battery Association (EPBA) heeft deze website samengesteld om meer aandacht aan dit onderwerp te schenken.

De video is beschikbaar in de volgende talen: en de fr it es

De batterij-industrie neemt al aanzienlijke maatregelen om het inslikken van batterijen zo veel mogelijk te beperken.


Dit houdt onder meer in:

  • Het plaatsen van waarschuwingen op de verpakking van batterijen die ingeslikt zouden kunnen worden
  • Samen de producenten van apparatuur, het mee ontwikkelen van standaarden voor elektronica en speelgoed die door batterijen worden aangedreven met specifieke aandacht om de toegankelijkheid van de batterij voor kinderen moeilijker te maken onder andere door het gebruik van beveiligde batterijcompartimenten.
  • Via de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) en andere standaardiseringsorganisaties, meewerken aan een continue verbetering van de batterijen en de productveiligheid en de harmonisatie van waarschuwingen op de verpakking van pictogrammen te verbeteren
Deze informatie wordt te goeder trouw gepresenteerd en wordt geacht correct te zijn. EPBA, de bij haar aangesloten bedrijven en iedereen die namens EPBA optreedt, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op deze informatie.