Dringende hulp nodig?

Praktische tips voor ouders om het risico te beperken voor het inslikken van knoopbatterijen

1

De meeste incidenten met kinderen vinden thuis plaats. In een tijdperk van versnelde ontwikkeling en miniaturisatie van elektronische apparaten zijn knoopbatterijen steeds meer toegankelijk voor jonge kinderen. Knoopcelbatterijen worden gebruikt voor veel consumptiegoederen, evenals een groeiend aantal kinderspeelgoed. Zelfs wanneer ouders de gevaren kennen, maakt de overvloed aan knoopcelbatterijen in de meeste huizen het creëren van een veilige omgeving voor kinderen zeer uitdagend in de high-tech wereld van vandaag.

Het glanzende oppervlak van de batterij kan zeer aantrekkelijk zijn voor een kind dat zijn omgeving verkent.

Vaak zijn knoopcellen geïntegreerd in apparaten en zijn daardoor niet zichtbaar voor ouders of de gebruikers.

2

Praktische tips voor ouders om het risico te beperken voor het inslikken van batterijen door kinderen.

 • Kijk rond in uw huis en identificeer welk speelgoed en welke gadgets gebruik maken van knoopbatterijen
 • Laat geen afgedankte knoopcelbatterijen in huis liggen. Bewaar alle batterijen uit het zicht en bereik van jonge kinderen
 • Let op de etikettering en de instructies van het speelgoed/toestel dat u koopt.
 • Let op het veiligheidspictogram 'buiten bereik van kinderen houden' ISO 7010, veiligheidsbord M055
 • Probeer te kiezen voor speelgoed met een CE-markering met een beveiligd batterijcompartiment
 • Zorg ervoor dat u het batterijcompartiment goed vastmaakt nadat u de knoopcelbatterijen van een product hebt vervangen.
 • Bewaar geen kleine batterijen in pillendoosjes of samen met medicijnen. Door hun vorm en grootte worden ze gemakkelijk aanzien voor medicatie.
 • Breng gebruikte knoopcelbatterijen naar een inzamelpunt, zodat ze kunnen worden gerecycled. Batterijen moeten op het einde van hun levensduur op de juiste manier worden verwijderd.
3

Wat te doen indien uw kind een knoopcel heeft ingeslikt:

 • Zelfs in geval van een vermoeden  (als je de inname niet zelf hebt gezien), raadpleeg dan onmiddellijk de spoedafdeling van het ziekenhuis.
 • Indien u de batterijverpakking nog hebt of het apparaat waarin de batterij zat, neem dit mee zodat de arts kan nagaan om welke type van batterij het gaat
 • Laat uw kind niet meer eten of drinken tot een röntgenfoto uitsluitsel heeft gegeven of een batterij aanwezig is
 • Zet niet aan tot braken
 • Voor meer advies kan je ook contact opnemen met het nationaal antigifcentrum (in België) of de Gifwijzer raadplegen (in Nederland).

Download een factsheet (PDF)

4

Extra advies voor preventie

 • Koop knoopbatterijen in blisterverpakkingen: kinderen kunnen ze niet zo gemakkelijk openen.
 • Vervang de batterijen van apparaten/speelgoed niet in het bijzijn van kinderen.
 • Laat kinderen niet met knoopbatterijen spelen.
 • Steek nooit een knoopcelbatterij in uw mond om ze te testen of "vast te houden".
 • Kijk ook goed naar uw medicijnen voordat u ze doorslikt.
 • Breng gebruikte knoopcelbatterijen regelmatig naar een verzamelpunt.
 • Druk onze factsheet met nuttige tips af en hang hem op in uw huis!
Deze informatie wordt te goeder trouw gepresenteerd en wordt geacht correct te zijn. EPBA, de bij haar aangesloten bedrijven en iedereen die namens EPBA optreedt, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op deze informatie.